Moments

Photographer:
LEE CHUEN WAN

Photo Taken:
Xinjiang, China

Sharon_Wan_Kalajungrassland.jpg