Moments

Photographer:
Jayesh Chaklasiya

Photo Taken:
Ahemadabad, Gujrat, India,

sarkhej-Roza.jpg